Аудио Notch шүүлтүүр 100Hz - 10KHz аудио давтамжийн хувьд

Тодорхойлолт:
Хувьсах notch шүүлтүүр нь өндөр ба бага нэвтрэх шүүлтүүртэй.

ховилын шүүлтүүр

тэмдэглэл
Эхлээд харахад энэ хэлхээ нь нэлээд төвөгтэй харагддаг боловч задарсан тохиолдолд өндөр, бага дамжуулалтын шүүлтүүр хэсгүүдэд хувааж, нийлбэр өсгөгчийг 20 дахин нэмэгдүүлдэг. Нийлүүлэлтийн төмөр замын хүчдэл нь +/- 9V DC байна. Хяналтыг бас зурвасын зогсоох (notch) шүүлтүүр эсвэл зурвасын нэвтрэлтийн шүүлтүүр болгон ашиглахаар тохируулж болно.